Kontakt

Pastoračné centrum v Senci
Zodpovedná osoba:
Edita Debnárová
+421 907 260 796
farskakniznica@gmail.com

ZÁKLADY VIERY KATECHIZMU

EVČ AUTOR NÁZOV DIELA
1711 Janáč Pavol Abeceda viery
1684 Nemeckí biskupi Ako žiť život
2384 Grün Anselm Birmovanie
2266 Ján Pavol II. Boh Otec
1544 Ferko Pavol Boh Otec - otec milosrdenstva
2060 Pink Arthur Božia dokonalosť
502 Rádio Monte Carlo Cesta, pravda a život
700 Hlinka Anton Cesty k nekonečnu
967 Hlinka Anton Cesty k nekonečnu
711 Forgan V. I.  CKP I. - Veriť či neveriť
2117 Forgan V. I.  CKP II. - Kto je Kristus?
2118 Forgan V. I.  CKP III. - Je Boh stvoriteľ?
1388 Forgan V. I.  CKP IV. - Ako sa Syn Boží stal človekom?
1393 Forgan V. I.  CKP IV. - Ako sa Syn Boží stal človekom?
1387 Forgan V. I.  CKP IX. - Čo je sv. omša?
1395 Forgan V. I.  CKP V. - Pohľady na život Krista 1. (Od narodenia po umučenie)
1449 Forgan V. I.  CKP V. - Pohľady na život Krista 1. (Od narodenia po umučenie)
1390 Forgan V. I.  CKP VI. - Pohľady na život Krista 2.(Umučenie Ježiša Krista)
1394 Forgan V. I.  CKP VI. - Pohľady na život Krista 2.(Umučenie Ježiša Krista)
1396 Forgan V. I.  CKP VI. - Pohľady na život Krista 2.(Umučenie Ježiša Krista)
955 Forgan V. I.  CKP VII. - Pohľady na život Krista 3. (Od zmŕtvychvstania po Turíce)
1397 Forgan V. I.  CKP VII. - Pohľady na život Krista 3. (Od zmŕtvychvstania po Turíce)
567 Forgan V. I.  CKP VIII. - Sviatosti (Krst a birmovanie)
1389 Forgan V. I.  CKP VIII. - Sviatosti (Krst a birmovanie)
568 Forgan V. I.  CKP X. - O sviatosti pokánia
1391 Forgan V. I.  CKP XI. - O duchovnom vedení
1690 Forgan V. I.  CKP XI. - O duchovnom vedení
137 Gróf Ivan CKP XII. - O manželstve
1384 Forgan V. I.  CKP XIII. - O vykupiteľských povolaniach (Kňazi-rehoľníci-laici-chorí)
1450 Forgan V. I.  CKP XIII. - O vykupiteľských povolaniach (Kňazi-rehoľníci-laici-chorí)
1689 Forgan V. I.  CKP XIII. - O vykupiteľských povolaniach (Kňazi-rehoľníci-laici-chorí)
1385 Forgan V. I.  CKP XIV. - Kresťan v Cirkvi (O živote v spoločenstvách)
1392 Forgan V. I.  CKP XIV. - Kresťan v Cirkvi (O živote v spoločenstvách)
1386 Forgan V. I.  CKP XV. - O čnostiach 
1854 Morin Dominique  Co se děje po smrti?
702 Kolektív Dejiny spásy
745   Dejiny spásy
1787 Michalov Jozef  Desať Božích prikázaní
2542 Michalov Jozef  Desať Božích prikázaní
281 Simajchl L. Desatoro
1312 Ján Pavol II. Duch Svätý
1571 Ján Pavol II. Duch Svätý
2264 Ján Pavol II. Duch Svätý
2543 Michalov Jozef  Dvanásť článkov kresťanskej viery
2544 Michalov Jozef  Dvanásť článkov kresťanskej viery
2045 Janáč Pavol  Eucharistia, dar Božieho milosrdenstva
621 Ján Pavol II. Ježiš Nazaretský
2265 Ján Pavol II. Ježiš Nazaretský 
1818 Busch W.  Ježiš, náš osud
227 Hlinka Anton K širším obzorom
228 Hlinka Anton K širším obzorom
317 Hlinka Anton K širším obzorom
709 Hlinka Anton K širším obzorom
1566   Katechizmus katolíckej cirkvi
1660   Katechizmus katolíckej cirkvi
2183   Katechizmus katolíckej Cirkvi
2472   Katechizmus katolíckej cirkvi
356 Záň Katechizmus pre dospelých
1037 Takáčová L.a kol. Kresťanská terminológia
744   Kresťanský realizmus
766 Tomko Jozef kardinál  Kristus včera a dnes
2310 Tomko Jozef kardinál  Kristus včera i dnes
764 Quoist Michel  Kristus večne živý
2159   Malý katechizmus
1128 Kašparů Max Malý kompas víry
1720 Májsky A. Na hraniciach poznania
1582 Koma Štefan  Na prahu dospelosti
1828 Schlumpf Mária  Náboženstvo pre matku a dieťa
1609 Vigano Angelo  Najsvätejšia Trojica
1610 Vigano Angelo  Najsvätejšia Trojica
1773   Náš život s Kristom "7"
437   Naše víra - sborník úvah o katolické víře
136 Korec Ján Chryzostom  O Eucharistii
209 Botek O Sv. písme
1317   Po stopách našej spásy
195 Janáč, Oparty, Škantár Po stopách našej spásy I.
1187 Luscoň Jozef  Pohľad dopredu
817 Gerčak F. Poznaj a ver - Vierouka
2563 Gerčak F. Poznaj a ver - Vierouka
566 Vnuk František Príručný slovník kresťanstva
1983 Vnuk František Príručný slovník kresťanstva
1502   Radostná cesta s Pánom Ježišom
1614   Radostná cesta s Pánom Ježišom
1735 Šesták Antonín  Rozumný človek a náboženství
1417 Michalov Jozef  Sedem sviatostí
1123 Kašparů Max Sedem zastavení pri kľúč.dierke
450 Hlušíková Marta  Slovník latinských citátov
1760   Stručný katechizmus
1190 Michalov J.  Šesť hlavných právd
727 Vácha Marek O. Šiesta cesta
402 Lelotte Fernard Tajomstvo krásy života - 3.časť
404 Lelotte Fernard Tajomstvo krásy života - 4.časť
1016 Lelotte Fernard Tajomstvo krásy života - I.
1017 Lelotte Fernard Tajomstvo krásy života - II.
1070 Lelotte Fernard Tajomstvo krásy života - IV.
2369 Jurko Jozef a kol. Testy ku katechizmu kat. Cirkvi
2370 Jurko Jozef a kol. Testy ku katechizmu kat. Cirkvi
1511 Havrilla Mikuláš, Dr. Tvoje dni sú spočítané
1581 Havrilla Mikuláš, Dr. Tvoje dni sú spočítané
1160 Šilhár, Ondrejka Veľké stretnutie (Príprava k prvému svätámu prijímaniu a k birmovke)
247 Beck Eleonore Verím- Malý katolícky katechizmus
248 Beck Eleonore Verím- Malý katolícky katechizmus
249 Beck Eleonore Verím- Malý katolícky katechizmus
803 Beck Eleonore Verím- Malý katolícky katechizmus
1245 Beck Eleonore Verím- Malý katolícky katechizmus
177 Gróf Ivan Veriť či neveriť
867 Wurmbrand R. Veriť, ale prečo 
824 Pokorny L. Věřím a vyznávám
191 Opletal František Věřím v Boha I.
190 Opletal František Věřím v Boha II.
696 Hlinka Anton Viem, komu som uveril
957 Hlinka Anton Viem, komu som uveril
2490   YOUCAT - Katechizmus pre mladých
354 Krenzer F. Zajtra sa bude opäť veriť
698 Krenzer F. Zajtra sa bude opäť veriť
807 Krenzer F. Zajtra sa bude opäť veriť
134 Stott J.R. Základy kresťanstva
1022 Stott J.R. Základy kresťanstva
1761 Stott J.R. Základy kresťanstva
784 Novák Stanislav  Zásady života
2562 Varšo Miroslav Zjedz, čo máš poruke...
1129 Špidlík Tomáš Znáš Ducha Svatého?
825 Honek A. Žiji ve víře v Syna Božího