Kontakt

Pastoračné centrum v Senci
Zodpovedná osoba:
Edita Debnárová
+421 907 260 796
farskakniznica@gmail.com

SPIRITUALITA KATOLÍCKA

EVČ AUTOR NÁZOV DIELA
2336 Zelmaňska Alica ABC Vnútorného života - 1. ročník formácie
2337 Zelmaňska Alica ABC Vnútorného života - 2. ročník formácie
1050 Vrablec Jozef  Aj ty hľadáš šťastie?
1667 Vrablec Jozef  Aj ty hľadáš šťastie?
1253 Martini Carlo Maria  Ako sa naučiť modliť
1328 Martini Carlo Maria  Ako sa naučiť modliť
2334   Biblický cyklus a práca na sebe - 1. ročník formácie
2335   Biblický cyklus a práca na sebe - 2. ročník formácie
961 Buccellato Giuseppe  Blahoslavení čistí
1505 Buccellato Giuseppe  Blahoslavení čistí
1698 Geißlreiter Martin  Božia vôľa- vaše posvätenie
552 Gazzera Cesta dokonalosti - II. Pokoncilová asketika
551 Gazzera, Lecnelli Cesta dokonalosti - II. Pokoncilová asketika a mystika
39 Alfonz Mária de' Liguori Cesta lásky
40 Alfonz Mária de' Liguori Cesta lásky
1709 Alfonz Mária de' Liguori Cesta lásky
1833 Whiteová Ellen Cesta lásky
2350 Alfonz Mária de' Liguori Cesta lásky
231 Vodička Timotheus Cesta sv.Terézie od Ježiša
599 Philippe Jacques   Čas pre Boha
1024 Philippe Jacques   Čas pre Boha
953 Fontana Umberto Člověk a zasvěcení
701 Chautard Dom Čo je dušou každého apoštolátu
2104 Chautard Dom Čo je dušou každého apoštolátu
2413 Merlin Carothers Čo nosíš vo svojej mysli?
2565 Merlin Carothers Čo nosíš vo svojej mysli?
959 Ghiglione Gianni Dar pre všetkých
960 Ghiglione Gianni Dar pre všetkých
1155 Ghiglione Gianni Dar pre všetkých
1500 Ghiglione Gianni Dar pre všetkých
2180 Kowalská  Faustína sv. Denníček
1236 Powell John Dotkol sa ma
1629 Powell John Dotkol sa ma
2313 Sion Victor Duchovní realismus Terezie z Lisieux
1696 Merton Thomas Duchovní vedení a rozjímání
2349 Siepak Alžbeta Duchovnosť sv. Sestry Faustíny
125 Chautard J.B. Duše veškerého apoštolátu
1478   Duševné rozhovory on a ja
1283 Saleský František FILOTEA
1402 Philippe Jacques   Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom (úvaha o pokoji srdca)
1703 Philippe Jacques   Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom (úvaha o pokoji srdca)
2111 Philippe Jacques   Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom (úvaha o pokoji srdca)
1487 Porubčan Jozef  Hľadať znamená modliť sa
2133 Stertenbrink Rudolf Iba láska
1756 Abeln,Kner Jak se máme modlit?
608 Hlinka Anton Každý sa môže zmeniť
833 Hlinka Anton Každý sa môže zmeniť
2578 Quoist Michel Konštrukcia človeka
1409 Thomas Merton Kontemplatívna modlitba
1135 Thomas, Merton Kontemplativní modlitba
2376 Lachmanová Kateřina Kotva nádeje
11 Rodriguez A. Kresťanská dokonalosť
2080 Balling Adalbert Ludwig Léčivá síla modlitby
1507 Tarnawski Józef  Listy o povolaní
2399 Nouwen Henri J.M. Má ma niekto rád?
2375 Kodet Vojtěch Marta a Mária trochu inak
596 Kowalska Mária Faustína Milosrdenstvo Božie
220 Kubeš K.M. Miniaturní asketika
8 Stoutzenberger, Bohrer Modlíme sa s Františkom
2351 Alfonz Mária de' Liguori Modlitba
2176 Stinissen Wilfrid Modlitba Ježíšova
852 Joncheray, Moens Modlitba? Ako a prečo sa modliť
2071   Mojím povolaním je láska (Zborník z medzin. Sympózia)
585 Kempenský Tomáš  Nasledovanie Krista
878 Kempenský Tomáš  Nasledovanie Krista
1730 Kempenský Tomáš  Nasledovanie Krista
2165 Kempenský Tomáš  Nasledovanie Krista
2166 Kempenský Tomáš  Nasledovanie Krista
451 Roberti P.J.  Nenápadné čnosti
1291 Ducruet Bernard OSB Neznáma poslušnosť
1343 Pohlmann Constantin Nový človek František
1023 Kateřina Lachmanová O milosrdenství s Kateřinou Lachmanovou
2374 Guardini Romano O modlitbě
141 Kempenský Tomáš  O nasledovaní Krista
1018 Kempenský Tomáš  O nasledovaní Krista
2259 Kempenský Tomáš  O nasledovaní Krista
1984 Vella Elias O satanovi
760 Chata Jozef Ohnisko lásky
2063 Chata Jozef Ohnisko lásky
765 Chata Jozef Ohnisko lásky - 1.časť
2175 Stinissen Wilfrid Otče, odevzdávám se ti
2556 Sv. otec Gfrantišek Otvorená myseľ, veriace srdce
826 Cantalamessa Raniero  Panenství
1514 Cantalamessa Raniero  Panenstvo
990 Irala Narciso Pokoj srdca
1290 Irala Narciso Pokoj srdca
1423 P.Ber. Ducret OSB Pokora
2240 Thomas Gary Posvátné stezky
1293 Augustyn Józef  Praxe duchovního vedení
2057 Grün Anselm Půst
2416 David J. Hassel Radikálna modlitba
2553 Hans Buob Rozlišovanie duchov
289 Buob Hans Růst v modlitbě, cesta obrácení
2425 Hans Buob Růst v modlitbě, Cesta obrácení
1215 Grün Anselm Sny na duchovnej ceste
1335 Cuskelly E.J Současná spiritualita
1701 Cuskelly E.J Současná spiritualita
2241 Sheldrake Philip Spriateliť sa so svojimi túžbami
508 Ladame Jean Srdce Ježišovo v súčasnom svete
2434 Peter J. Matuška Svätá spoveď
2414 Tynieckí benediktíni Svätý Benedikt 
2327 Zelmaňska, Musiał Škola milosrdenstva - 3. ročník formácie
391 Duka Dominik Škola vnútornej modlitby
819 Ondrejka K. Tajomstvo kalendárov
2464 Šichta Viktor  TATRANSKÉ JEDLE
1987 Witko Andrzej Úcta k Božiemu milosrdenstvu
2003 Gazzera, Leonelli V jeho šľapajach
263 Gazzera A. V jeho šľapajách
2132   V škole dôvery svätej sestry Faustíny
2348   V škole dôvery svätej sestry Faustíny
2301 Malý Tomáš Věčné téma
2077 Grün, Ruppert Vidět v druhém Krista
1926 Philippe Jacques  Vnútorná sloboda
778 Auffray Augustín  Za bezpečným vodcom
2554 Ivančiçić Tomislav Za lepší svet
2232 sestra Elvíra Záblesky svetla
2233 sestra Elvíra Záblesky svetla
851 Molinié D. Znovuzrodenie
343 Suenens Kard. Žít křesťansky
2581 Guigo Scala paradisi (STUPNĚ K RÁJI)
2582 Boulad Dimenze lásky
2584 Grün Anselm  Anjeli pre život
2585 Schneider Herbert Kontemplácia s Klárou z Assisi
2586 Evers Henry ŽIVOT A NÁUKA SV. PIERRA-JULIENA EYMARDA
2591 brat John z Taizé Dobrodružstvo svätosti
2599 Groeschel Benedict J. Nebo máme v rukách
2600 Cantalamessa Raniero  Tajomstvo poslednej večere