Kontakt

Pastoračné centrum v Senci
Zodpovedná osoba:
Edita Debnárová
+421 907 260 796
farskakniznica@gmail.com

MORÁLNA TEOLÓGIA

EVČ AUTOR NÁZOV DIELA
695 Slovák E.  Desať prikázaní
805 Spesz A.Dr. Katolícka mravouka
1358 Wol. Ockenfels Malá katolícka sociálna náuka
993 Guenthoer A. Morálna teológia
994 Guenthoer A. Morálna teológia
995 Guenthoer A. Morálna teológia
820 Guenthoer A. Morálna teológia - I./a - všeob.
821 Guenthoer A. Morálna teológia - II./a - špeciál.
638 Guenthoer A. Morálna teológia I./a
636 Guenthoer A. Morálna teológia II./a
637 Guenthoer A. Morálna teológia III./a
1842 Beneš Albert OP Morální teologie
2551 Šosták Vladimír Nová skladba pastorácie
1520 Sutor Bernhard Politická etika
1319 Semivan Juraj  Stručný úvod do morálnej teológie
1255 Drewermann E.  Tragické a křesťanské