Kontakt

Pastoračné centrum v Senci
Zodpovedná osoba:
Edita Debnárová
+421 907 260 796
farskakniznica@gmail.com

DEJINY

EVČ AUTOR NÁZOV DIELA
609 Dubovský Ján Milan Akcia rehoľníčky
1239 Zborník Anton Bernolák-bernolákovci-bernol. epocha
1841 Tomič Celestin  Biblický pravek
2152 Izakovič Ivan Biskup a kráľ
1825 Zamarovský Vojtech Bohové a hrdinové antických bájí
1727 Tatran R. V.  Bratislavský Veľký piatok
853 Korec Ján Chryzostom  Cirkev v dejinách Slovenska
2157 Korec Ján Chryzostom  Cirkev v dejinách Slovenska
584 Mulík Peter Cirkev v tieni totality
153 Korec Ján Chryzostom  Cirkev v zápase stáročí
601 Korec Ján Chryzostom  Cirkev v zápase stáročí
971 Korec Ján Chryzostom  Cirkev v zápase stáročí
1840 Korec Ján Chryzostom  Cirkev v zápase stáročí
251 Bagin Anton Cirkevné dejiny - Novovek
250 Bagin Anton Cirkevné dejiny - Stredovek
816 Pamphili E., Novák Církevní dejiny
2486 Antonín Trýb Cisár chudobných
535 Bart Ehrman Da Vinciho kód (pravda a fikcia)
1359 Hertling Ludwig  Dejiny katolíckej cirkvi
721 Judák Viliam Dejiny mojej Cirkvi - 1. diel
571 Judák Viliam Dejiny mojej Cirkvi - 1.diel
616 Judák Viliam Dejiny mojej Cirkvi - 2.diel
1310 Judák Viliam Dejiny mojej Cirkvi - II. diel
829 Vouga François Dějiny raného křesťanství
1977 Ratzinger Joseph Európa
273 Bagin A. Facultas Teologica ss.C a M (36-86)
1164 Malý Radomír  Je dovoleno bránit inkvizi?
312 Ďurica M.S. Katol.cirkev na Slovensku (38 - 45)
1258 Šimulčík Ján  Katolícka cirkev a nežná revolúcia 1989
1924 Mulík Peter Katolícka cirkev a Slováci
1447 Kanbay Feryal Lexikon osobností 20. století
254 Franzen A. Malé cirkevní dějiny
832 Franzen A. Malé církevní dějiny
2055 Judák Viliam Na Petrovom stolci
2255 Judák Viliam Na Petrovom stolci II.
1813 Zamarovský Jozef Na počiatku bol Sumer
2485 Kazimierz Michałowski Nielen pyramídy
344 Szelepčényi J. O dejinách a o Cirkvi
909 Polakovič Štefan Obnova národa duchom Štúra
888 Korec Ján Chryzostom  Od barbarskej noci
253 Korec Ján Chryzostom  Od barbarskej noci - listy (68-69)
2453 Doblhofer Ernst Od obrázkov k písmu
327 Náhalka Š. Pamätnica SÚSCaM
328 Náhalka Š. Pamätnica SÚSCaM
920 Kelly J.N.D. Pápeži dvoch tisícročí
872 Vnuk František Pokus o schizmu 1949-50
1516 Sv. Bazil Veľký Povzbudenie mladým Listy I.
1877 Aleš Pavel Prof. ThDr. Pravoslávna Cirkev u nás
2484 Diviš Jan Pražská Loreta
1682 Schmidt Zoltán  Prehľad dejín saleziánskeho diela na Slovensku
815 Judák, Čekovský Prehľadné cirkevné dejiny
2054 Milan S. Ďurica Priblížiť sa k pravde
1451 Vaško Václav  Profesor Kolakovič
553 Kadlec Jaroslav Přehled českých církevních dejín 2
259 Kadlec J. Přehled českých cirkevných dejín - 1.časť
1880 Bič Miloš  Při řekách Babylónských
1982 Sokol Ján Renovatio spiritualis
2455 Zúbek Ľudo Ríša Svätoplukova
1997 Oros, Šišmiš Rodové postupnosti a ich grafický vývoj
1729   Sborník ke svatořečení paní z Lemberka
395 Hlinka Anton Sila slabých a slabosť silných
1970 Hlinka Anton Sila slabých a slabosť silných
2520 Emília Hrabovec Slovensko a svätá stolica v kontexte vatikánskej východnej politiky
823 Kraft H. Slovník starokresť.literatúry
1281   Spoločníčka na ceste
856 Dolinský J. Stredovek - Dejiny Cirkvi II.
1289 Vavrovič Jozef  Svetlá minulosti
1075 Šimulčík Ján  Svetlo z podzemia
346 Rábek František  Štafeta viery
838 Marrou H.I. Teológia dejín
617 Korec Ján Chryzostom  Tisíc rokov Slovenska s Cirkvou
892 Krčméry Silvester  To nás zachránilo
1351 Krčméry Silvester  To nás zachránilo
1906 Šebastián Labo SJ Tretia návšteva Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensku
2439 Dobiáš Rudolf Triedni nepriatelia II.
1963 Dobiáš Rudolf Triedni nepriatelia III
810 Novák Josef Třetí patristická čítanka
2257 Halász Ivan Uhorsko a podoby slovenskej identity v dlhom 19. storočí
742 Krčméry, Jukl V šľapajach Kolakoviča
653 Krčméry, Jukl V šľapajách Kolakoviča
2558 Šejnman M.M. Vatikán medzi dvoma svetovými vojnami
159 Čarnogurský Ján Väznili ich za vieru
1064 Čarnogurský Ján Väznili ich za vieru
915 Šmálik Štefan Veľký štyridsaťročný pôst cirkvi na Slovensku
1188 Šmálik Štefan Veľký štyridsaťročný pôst cirkvi na Slovensku
102 Krčméry Silvester  Vo väzniciach a táboroch
1242 Krčméry Silvester  Vo väzniciach a táboroch
1996 Bosák Ľubomír Vrbovské letopisy
238 Košík Ľudovít  Z duchovného dedičstva Skalice
2008 Košík Ľudovít Z duchovného dedičstva Skalice
196 Šimulčík Ján  Zápas o svedomie
893 Maťovčík Augustín Život a dielo Antona Bernoláka
1752 Bernard Albert-Marie Život a zápasy viery
2473 Ferko Vladimír Žltý diabol, Žltý Boh
2598   Storočná cesta