Kontakt

Pastoračné centrum v Senci
Zodpovedná osoba:
Edita Debnárová
+421 907 260 796
farskakniznica@gmail.com

CYRIL-METOD, VEĽKÁ MORAVA, SLAVISTIKA

EVČ AUTOR NÁZOV DIELA
1691 Konrad Flämig Cyrilo-metodské dedičstvo
97 Vragaš Štefan Cyrilometodské dedičstvo v náboženskom národnom a kultúrnom živote slovákov
550 Vragaš Štefan Cyrilometodské dedičstvo v náboženskom národnom a kultúrnom živote slovákov
2119 Vragaš Štefan Cyrilometodské dedičstvo v náboženskom národnom a kultúrnom živote slovákov
2146 Vragaš Štefan Cyrilometodské dedičstvo v náboženskom národnom a kultúrnom živote slovákov
489 Bob Jozef Čas kniežat Veľkomoravských
590   Hlaholika - Posvätné dedičstvo otcov
2326 Matúš Kučera Postavy veľkomoravskej histórie
635 Cyril a Metod Proglas
1738 Sv. Cyril a Metod PROGLAS
389   Slovanské štúdie
62 Lacko Michal Sv. Cyril a Metod
373 Lacko Michal Sv. Cyril a Metod
50 Hnilica Ján Sv. Cyril a Metod - Horliví hlásatelia Božieho Slova a verní pastieri Cirkvi
116 Zborník Sv. Cyril a Metod a ich žiaci na Veľkej Morave a v Bulharsku
112 Zachar L. Sv. Cyril a Metod na Devíne
2268 Slovenskí jezuiti Svätí Cyril a Metod 
2269 Slovenskí jezuiti Svätí Cyril a Metod 
372 Hnilica Ján Svätí Cyril a Metod - Horliví hlásatelia Božieho slova a verní pastieri cirkvi
1734 Hnilica Ján Svätí Cyril a Metod Horliví hlásatelia Božieho slova a verní pastieri cirkvi
192 Lacko Michal Svätý Cyril a Metod
786 Kocián Václav Svetlo zo Solúna
45 Habovštiaková K. Z tvorby solúnskych bratov
117 Zborník Život a dielo Metoda