Kontakt

Pastoračné centrum v Senci
Zodpovedná osoba:
Edita Debnárová
+421 907 260 796
farskakniznica@gmail.com

BIBLIKUM

EVČ AUTOR NÁZOV DIELA
350 Tresmontant C. Bible a antic. tradice
652 Potúček Juraj Biblická konkordancia
2338 Potúček Juraj Biblická konkordancia
333 Novotný Adolf Biblický slovník
1139 Allmen Jean-Jacques  Biblický slovník
1042 Novotný Adolf  Biblický slovník A-P
813 Novotný Adolf  Biblický slovník R-Ž
1030 Heriban Jozef  Bibliografická príručka
2069 Kustić Živko Kľúčik k Biblii
47 Gecse, Horváth Malý lexikon Biblie
812 Gecse, Horváth Malý lexikon Biblie
316 Heriban Jozef  Príručný lexikon biblických vied
558 Segert St. Synové světla a synové tmy
1206 Grach Pavol Tajomstvo Slova
1207 Grach Pavol Tajomstvo Slova
1199 Grach Pavol Viera, Cirkev, Písmo
1204 Grach Pavol Viera, Cirkev, Písmo