Kontakt

Pastoračné centrum v Senci
Zodpovedná osoba:
Edita Debnárová
+421 907 260 796
farskakniznica@gmail.com

APOLOGETIKA

EVČ AUTOR NÁZOV DIELA
1923 Eirene P. Pavol  Adventista a katolík 
1912 Scott Hahn  Baránkova večera
2429 Scott Hahn  Baránkova večera
1286 Keating Karl Čomu skutočne veria katolíci?
1931 Keating Karl  Čomu skutočne veria katolíci?
2373 Žitňanský Martin Harry Potter (očami kresťana)
555 Lewis C.S. Hovory
1411 Lewis C.S. Hovory
707 Messori V. Hypotézy o Ježišovi
93 Lewis C.S. K jádru křesťansví
1903 Strobel Lee  Kauza Kristus
1889 Strobel Lee  Kauza Stvoriteľ
2411 Madrid Patrick Kde je to v Biblii?
1540 Hahn Scott and Kimberly Naše cesta do katolické církve 
1338 Madrid Patrick Prekvapila ich pravda
970 Stan Telchin Zrada